Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Dalším využíváním těchto webových stránek souhlasíte s jejich využíváním. Souhlasím

Nákupní košík je prázdný

Podílové fondy

Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím, je jakýmsi souborem majetku. Rozděluje se do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Podílový fond nemá právní subjektivitu (narozdíl od investičního fondu). Je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu.

Základní rozdělení podílových fondů

Akciové
fondy, jejichž obsahem je převážná většina akciových titulů

Smíšené
fondy, které jsou zpravidla namíchány z méně volatilních akcií a rizikovějších dluhopisů

Dluhopisové
investují do dluhových cenných papírů, obvykle do dluhopisů s delší splatností

Fondy peněžního trhu
obsahují dluhové cenné papíry s kratší splatností, pokladniční poukázky, depozitní certifikáty apod. (jejich doménou je prakticky nulová kolísavost, jejich výnosy jsou ovšem nízké, často jsou používány jako alternativy bankovních produktů)

Nemovitostní
správce fondu nakupuje nemovité statky a cenné papíry na ně navázané (tyto fondy zpravidla nekorelují s akciovými indexy, mohou tedy být vhodným zajišťovacím prvkem investičního portfolia)

Komoditní
základním stavebním kamenem bývají cenné papíry (deriváty, certifikáty apod.) navázané na komodity.

Devizové
fond drží měny dle konkrétní strategie (jejich používání není příliš rozšířené)

Základní pravidla pro výběr podílového fondu

Při výběru podílových fondů by se investor měl řídit základními pravidly investování na kapitálovém trhu. Investor by měl vždy zvážit veškerá rizika, která může daná investice přinést – např. politické riziko, riziko nemožnosti repatriace kapitálu, měnové, kurzové či úrokové riziko, riziko snížené likvidity a další případná rizika.

Další pravidla pro investování

Magický trojúhelník
určuje vztahy mezi bezpečností investice, výnosem a její likviditou

Určení investičního účelu
toto je jedna z nejdůležitějších věcí, které je potřeba před investicí provést (jinak budeme investovat s účelem naspoření prostředků na penzi a jinak budeme pracovat s krátkodobou finanční rezervou)

Investiční pyramida
částečně vychází z předchozího bodu. V první pyramidě jsou podle důležitosti pod sebe postaveny pravidelné náklady investora (dole nejnutnější, nahoře zbytné), v druhé depozita (dole nejbezpečnější, nahoře nejrizikovější). V ideálním portfoliu by nikdy neměly být nejrizikovější investice zastoupeny většinovým podílem.

Minulé výsledky fondu
ač nemusí být garancí budoucích výnosů, slouží jako orientační obrázek o fungování fondu a kvalitě jeho správy

Daňová hlediska
obsah majetku fondu i místo jeho registrace může mít značný vliv na to, kolik z celkového výnosu zaplatíme na daních

Poplatková problematika
zvláště při vyšších částkách je velmi dobré brát tyto faktory v úvahu, protože vysoké poplatkové zatížení může velice znatelně zredukovat náš výnos ve prospěch třetích osob

Sada oběžných mincí, Vatikán 2021

6. 5. 2021

Vatikánská numismatická kancelář představuje novou sadu mincí pro rok 2021, která obsahuje 8 mincí – 2 a 1 euro, 50, 20, 5, 2 a 1 eurocent. Lícní strana zobrazuje erb papeže Františka a dvanáct hvězd.

Pamětní stříbrná mince, 20CHF "Iluze - The Bridge of life"

6. 5. 2021

V užším slova smyslu je iluze trikem smyslů, tj. falešným vnímáním reality. Optické iluze lze vytvářet pomocí různých prvků: pohyb, jas a kontrast, barvy, geometrické a úhlové iluze nebo dokonce trojrozměrnost. Různý malíři a umělci používají tyto optické techniky k vytvoření neobvyklých a překvapivých efektů ve snaze vyvolat úžas pozorovatele.

Staňte se majitelem úspěšného businessu v lukrativním odvětví, které má v následujících letech velký potenciál… TrustWorthy Investment Holding SE rozvíjí svoje Franchisingové podnikání

5. 5. 2021

V rámci rozvoje naší společnosti jsme se rozhodli pro rozšíření možností podnikání, a to právě formou Franchisingového systému. Franchising u nás rozvíjíme od roku 2016, kdy jsme otevřeli první prodejny, v Praze, Karlových Varech a Plzni.